Tvangsauktion

Hvad betyder ordene?

Når du ser på boliger, der er til salg på tvangsauktion, vil du støde på ord og begreber, du ikke kender fra almindelige boligannoncer. Se, hvad de betyder.

Der vil være flere nye begreber, du måske ikke har set før. På listen nedenfor kan du se nogle af de ord, du støder på i annoncerne.

 

Auktionsnr.

1 = 1. auktion. 1 betyder første auktion; det vil sige, at det er første gang denne ejendom er på tvangsauktion i henhold til indgivet rekvisition.

 

2 = 2. auktion. 2 betyder anden auktion/ny auktion; det vil sige, at der for denne ejendom har været afholdt en første auktion, men at en panthaver eller ejeren har begæret en anden auktion. Der kan henvises til fogedretten, hvor højeste bud på første auktion kan oplyses, hvem der begærede anden auktion, samt om der er indgået hammerslagsaftale.

 

M = Misligholdelsesauktion. Misligholdt tvangsauktion. Vær opmærksom på særlige auktionsvilkår.

 

A = Aflysning. Aflyst auktion. Andre auktioner, der ikke har dette bogstav, kan være aflyst, og man må selv søge oplysningerne hos fogedretten eller rekvirenten.

 

O = Omberammet. Auktionen er omberammet til en anden dato.

 

Lejl.nr.

Hvis det drejer sig om en ejerlejlighed, der er en ejendom, der kun udgør en del af et matrikelnummer, har denne et ejerlejlighedsnummer.

 

AS.nr.

Fogedrettens sagsnummer der skal henvises til ved henvendelse til fogedretten (dommerkontoret) i den Retskreds hvor ejendommen er beliggende.

 

Boligareal

Antal kvadratmeter boligareal iht. BBR; kan afvige fra tinglyst areal i henhold til tingbogen.

 

Erhvervsareal

Antal kvadratmeter erhvervsareal iht. BBR, kan afvige fra tinglyst areal i henhold til tingbogen.

 

Grundareal

Antal kvadratmeter grundareal i henhold til tingbogen.

 

Ejendomsværdi

Kontant ejendomsværdi i henhold til seneste offentlige vurdering.

 

Rekvirent

Advokaten, som har begæret ejendommen sat på tvangsauktion på vegne af en panthaver/rettighedshaver i ejendommen.

 

 

Statstidende

Den dato tvangsauktionen er offentliggjort i Statstidende.