Inden du sætter til salg
Huskelisten

Du har besluttet dig for at sælge din bolig. Det er ikke nogen lille opgave, men heldigvis kan en ejendomsmægler klare det meste for dig. Når du har fundet den mægler, du ønsker at bruge, indgår I en aftale, og så starter mæglerens opgaver – og her kan du i det store hele læne dig tilbage. Men du bør have en fornuftig dialog med med mægleren om dine forventninger til salget fx i forhold til pris, salgstid, markedsføring af boligen med videre. Læs mere om boligsalgets indledende fase nedenfor.

Valg af ejendomsmægler
Hvem skal man vælge til at sælge sin bolig? Udbuddet er stort – der er mange ejendomsmæglere, som gerne vil sælge huset. Mange kontakter 2-3 ejendomsmæglere, og lader Mere...
Ejendomsmæglerens besigtigelse
Ejendomsmæglere skal, for at kunne værdisætte ejendommen, besigtige den. Det sker på et tidspunkt, som aftales mellem sælger og ejendomsmægleren. I forbindelse med Mere...
Ejendomsmæglerens vurdering
På basis af sin besigtigelse af ejendommen, sit kendskab til hvad ejendomme af den art omsættes til samt en nærlæsning af ejendommens dokumenter, udarbejder ejendomsmægleren Mere...
Formidlingsaftale og salgsbudget

Når sælger og ejendomsmægleren er blevet enige om, hvilken pris ejendommen skal udbydes til, indgås der en formidlingsaftale mellem disse. Formidlingsaftalen er en aftale mellem ejendomsmægleren og sælger om, at ejendommen skal udbydes til salg. Sælger har ikke ved at underskrive formidlingsaftalen solgt sin ejendom og kan til enhver tid trække sit salgsønske tilbage.

Det skal aftales i formidlingsaftalen, hvilken pris ejendommen udbydes til, hvilket salær og andre omkostninger ejendomsmægleren har krav på såfremt ejendommen sælges, samt hvilke omkostninger, der skal betales, uanset om ejendommen sælges. Desuden skal det være anført, hvilke vilkår der er for aftalens opsigelse af såvel ejendomsmægler som sælger. Endelig kan det i formidlingsaftalen aftales, hvilke pligter såvel ejendomsmægler som sælger har. Sælgers pligter kunne fx være at dele af ejendommen sættes i stand, at haven ordnes eller lignende.

Der ikke noget til hinder for, at aftalen fornyes inden udløbet af perioden.

I forbindelse med fastlæggelse af kontantprisen udarbejder ejendomsmægleren også et salgsbudget, som skal udleveres i forbindelse med indgåelse af formidlingsaftalen. Dette budget viser, hvilke indtægter og hvilke udgifter der vil være i forbindelse med handlen. Trækkes udgifterne fra indtægterne, fås det overskud/underskud,  som sælger vil få ud af handlen.