Inden du sætter til salg
Huskelisten

Du har besluttet dig for at sælge din bolig. Det er ikke nogen lille opgave, men heldigvis kan en ejendomsmægler klare det meste for dig. Når du har fundet den mægler, du ønsker at bruge, indgår I en aftale, og så starter mæglerens opgaver – og her kan du i det store hele læne dig tilbage. Men du bør have en fornuftig dialog med med mægleren om dine forventninger til salget fx i forhold til pris, salgstid, markedsføring af boligen med videre. Læs mere om boligsalgets indledende fase nedenfor.

Valg af ejendomsmægler
Hvem skal man vælge til at sælge sin bolig? Udbuddet er stort – der er mange ejendomsmæglere, som gerne vil sælge huset. Mange kontakter 2-3 ejendomsmæglere, og lader Mere...
Ejendomsmæglerens besigtigelse
Ejendomsmæglere skal, for at kunne værdisætte ejendommen, besigtige den. Det sker på et tidspunkt, som aftales mellem sælger og ejendomsmægleren. I forbindelse med Mere...
Ejendomsmæglerens vurdering

På basis af sin besigtigelse af ejendommen, sit kendskab til hvad ejendomme af den art omsættes til samt en nærlæsning af ejendommens dokumenter, udarbejder ejendomsmægleren et forslag til en kontantpris. Kontantprisen er den pris, som anføres i annoncer og i salgsopstillingen.

Denne pris vil ejendomsmægleren præsentere for sælgeren på et efterfølgende møde. Dette møde kan finde sted på ejendommen eller i ejendomsmæglerens forretning, alt afhængig af hvad der passer bedst. Såfremt det ikke er muligt at afholde møde med sælger f. eks. fordi sælger er bosat i udlandet kan materialet fremsendes til sælger med en efterfølgende telefonisk drøftelse af materialet.

Det skal understreges, at det ikke er ejendomsmægleren, som bestemmer kontantprisen, men sælger. Den pris, ejendomsmægleren fremkommer med, er alene en vejledende pris, og er den pris, som ejendomsmægleren vurderer gennemsnitskøberen vil give for ejendommen.

Visse ejendomme er i besiddelse af en såkaldt liebhaver-værdi, hvilket betyder, at der vil være et antal mulige købere, som vil være villige til at give en højere pris end den pris, gennemsnitskøberen vil give. Man kan derfor aftale, at ejendommen udbydes til salg til en højere pris end ejendomsmæglerens vurdering. Hvis ejendommen ikke er solgt indenfor en nærmere fastsat periode, det vil sige at man ikke har fundet en af de såkaldte liebhavere, kan man nedsætte prisen til den pris, gennemsnitskøberen vil give.

Formidlingsaftale og salgsbudget
Når sælger og ejendomsmægleren er blevet enige om, hvilken pris ejendommen skal udbydes til, indgås der en formidlingsaftale mellem disse. Formidlingsaftalen er en aftale Mere...