Selve overdragelsen
Huskelisten

Endelig får du nøglerne og kan flytte ind i din nye bolig! Her mødes du typisk med sælger, der giver dig nøglerne, og I aflæser diverse målere sammen. Har du spørgsmål til sælger angående boligen, er det nu, du skal stille dem. Og så er du ellers helt indflytningsklar.

 

Tillykke med din nye bolig!

Overdragelsen

På overtagelsesdagen vil parterne normalt mødes og sælger overdrager ejendommen til køber. Dette sker rent faktisk ved at udlevere nøglerne. Inden køber modtager nøglerne, skal køber have foretaget de aftalte deponeringer, have underskrevet skøde og evt.  pantebrev samt evt. gældsovertagelseserklæringer og tegnet forsikring for ejendommen (medmindre en fælles forsikring f.eks. for en ejerlejlighed fortsætter).

Ejendommen skal afleveres ryddeliggjort.

I forbindelse med overtagelsen aflæses normalt forbrugsmålere, dvs. gas, vand, olie og lignende, og dette noteres på et skema som sælgeren kan få udleveret hos ejendomsmægleren.  Aflæsningsskemaet underskrives af begge parter og videregives til den, der berigtiger handlen. Disse oplysninger bruges i forbindelse med udarbejdelse af refusionsopgørelsen og til at anmelde ejerskiftet overfor forsyningsselskaberne.

Mødet mellem køber og sælger på overtagelsesdagen anvendes ofte også til at sælger videregiver praktiske oplysninger til køber. Det kan f.eks. være oplysning om, hvor hovedstophanen for vand sidder, hvor rensebrøndene til kloaksystemet befinder sig, hvorledes centralvarmen passes og mange andre praktiske ting. Det vil være en god ide at lave en checkliste over de ting, man mener at køberen har brug for at vide, så man kan gennemgå dem sammen med køberen.

Tips & Tricks
Find din ejendomsmægler her
Beregn lån
Nordea
Danske Bank