Perioden indtil overtagelsen
Huskelisten

Nu venter du bare på at kunne flytte ind i din nye bolig. Du planlægger sikkert allerede, hvordan du vil indrette dig, om der skal males, og om der er noget, du vil ændre eller reparere fra starten af. Men det er også nu, at refusionsopgørelsen skal laves. Læs mere om det nedenfor.

Perioden indtil overtagelsen
I perioden indtil overtagelsesdagen kan sælger fortsat anvende ejendommen som normalt. Sælger har en forpligtigelse til at vedligeholde ejendommen og i øvrigt passe på den, Mere...
Berigtigelse
Når købsaftalen er underskrevet, skal handlen berigtiges. Berigtigelse af handlen betyder, at der udformes et elektronisk skøde, som både køber og sælger skal signere med Mere...
Refusionsopgørelse
Der bliver i slutningen af handlen udfærdiget en refusionsopgørelse, hvor man udligner de eventuelle økonomiske mellemværende køber og sælger har. Der kan fx være tale om Mere...
Tips & Tricks
Find din ejendomsmægler her
Beregn lån
Nordea
Danske Bank