Finansiering af den nye bolig
Huskelisten

Du har sikkert allerede snakket med din bank om, hvor mange penge du kan låne til dit boligkøb. Så når du har fundet en bolig, der holder sig inden for den økonomiske ramme, og købet er faldet på plads, så skal du have optaget de nødvendige lån. De eksisterende lån i boligen skal som regel indfries. Læs mere om det nedenfor.

Finansiering af ejendommen

I forbindelse med handlen skal der normalt optages et nyt ejerskiftelån og indfries nogle eksisterende lån. Det kan være såvel gamle realkreditlån, som private pantebreve.

Ejendomsmægleren har ved forberedelsen af handlen beregnet hvilke lån, der skal indfries og hvilke lån, det bedst kan betale sig at lade blive i ejendommen. De lån, som forventes indfriet er anført i salgsopstillingen, idet en køber skal have mulighed for at vælge at overtage sådanne lån, hvis dette ud fra købers situation anses for hensigtsmæssigt. Hjemtagelse af ejerskiftelånet kan foretages af enten sælgers ejendomsmægler eller af et pengeinstitut. I forbindelse med handlen udstedes der af og til et sælgerpantebrev.

Det er mest normalt, at der sker en helt ny finansiering af ejendommen, således at alle eksisterende lån indfries. Det er vigtigt at søge rådgivning hos f. eks. køberejendomsmægleren eller et pengeinstitut om hvilke lån, man skal tage, idet der findes forskellige lånetyper, og disse lånetyper er tilpasset til hvilken situation, man står i med hensyn til job, uddannelse, alder, anden gælde osv. Det sker også, at finansiering af ejendommen sker via sælgers ejendomsmægler.