Perioden indtil overtagelsen
Huskelisten

Nu venter du bare på at kunne flytte ind i din nye bolig. Du planlægger sikkert allerede, hvordan du vil indrette dig, om der skal males, og om der er noget, du vil ændre eller reparere fra starten af. Men det er også nu, at refusionsopgørelsen skal laves. Læs mere om det nedenfor.